top of page
DSC_0063_edited.jpg

REGULAMIN
I WARUNKI REZERWACJI

WARUNKI REZERWACJI

Organizatorem pobytu jest lokalny organizator turystyki The Green Adventure AS.

Celem rezerwacji miejsc należy uiścić wymienioną w ofercie opłatę w koronach norweskich na konto lokalnego organizatora turystyki. Opłata jest bezzwrotna i w żadnym wypadku nie podlega zwrotowi.

W celu większej elastyczności pozostałą kwotę w PLN* (lub jej ekwiwalent w NOK) należy uiścić u lidera/przewodnika wyjazdu w pierwszym dniu pobytu.

*ze względu na obecne trudności w pozyskaniu norweskiej waluty (NOK) na terytorium Polski, dla ułatwienia w drodze wyjątku dopuszczamy możliwość wniesienia opłaty w PLN.

W przypadku konieczności anulowania rezerwacji organizator nie uwzględnia zwrotu kwoty poniesionej w dniu dokonania rezerwacji, jednakże nie trzeba w żadnym wypadku uiszczać pozostałej należnej kwoty. Zachęcamy do posiadania ubezpieczenia turystycznego.

Wpłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku odwołanych lotów lub zmian w planach lotów, które są niezależne od organizatora pobytu. W takim przypadku zdecydowanie zalecamy wykupienie ubezpieczenia podróżnego.

Cena wyjazdu nie obejmuje kosztów przelotu. Uczestnik wyjazdu jest zobligowany do samodzielnego wykupienia biletów lotniczych, a organizator wskazuje połączenia lotnicze, pod które ułożony został program pobytu.

UBEZPIECZENIE

Organizator zaleca wykupienie indywidualnego ubezpieczenia turystycznego oraz posiadanie karty EKUZ.

ZDJĘCIA

Zdjęcia z wycieczki otrzymają Państwo bezpłatnie, jednak należy pamiętać, że prawa autorskie do tych zdjęć posiada organizator. Zdjęcia są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i nie mogą być zgłaszane do konkursów, powielane do użytku komercyjnego ani powielane w jakikolwiek sposób. Nie możesz przycinać ani usuwać znaku wodnego.

 

Zdjęcia zrobione podczas naszych wycieczek mogą być wykorzystane do celów promocyjnych w druku lub w Internecie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie Twojego wizerunku, musisz nas o tym powiadomić, pisząc (e-mail) w ciągu tygodnia od wysłania przez nas zdjęć z wycieczki.

Istnieje możliwość zakupu wersji w wysokiej rozdzielczości bez znaku wodnego, jeśli chcesz wydrukować nasze zdjęcia na własny użytek.

ZDROWIE I ZDARZENIA LOSOWE

Podczas naszych wycieczek uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za własne zdrowie. Zapewniamy informacje dotyczące bezpieczeństwa i niezbędny sprzęt, ale musisz być w wystarczająco dobrym stanie, aby poradzić sobie w trudnych warunkach pogodowych i chodzić po oblodzonych drogach. Załóż odpowiednią odzież i poinformuj swojego przewodnika o wszelkich istniejących wcześniej schorzeniach, abyśmy mogli lepiej pomóc w nagłych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do oceny, czy jesteś wystarczająco sprawny / odpowiednio ubrany, aby dołączyć do naszej wycieczki.

Zastrzegamy sobie prawo do niezabrania uczestnika na poszczególne wycieczki, jeśli stwierdzimy, że będziesz pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek nielegalnych narkotyków. Nie będzie od tego wyjątku.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe, na które nie ma wpływu, takie jak opóźnione loty, zablokowane drogi, katastrofy naturalne i inne sytuacje awaryjne, które mogą uniemożliwić przybycie czy zrealizowanie wszystkich punktów programu. 

bottom of page